Terms and Conditions

Pages Terms and Conditions

Terms and Conditions

[size=150]POLTİO İNTERNET SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ
1- Taraflar

İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (‘Sözleşme’),
a) Poltio internet sitesi altında sunulan hizmetleri sunan Kemankeş Mah. Tophane İskele Cad. Zihni Han No:12 Kat:1 34425 Karaköy BEYOĞLU/İSTANBUL adresinde mukim CANA BİLİŞİM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş Şirketi (‘Poltio’) ile,
b) Poltio internet sitesine üye olan veya üye olmaksızın internet sitesi altında sunulan hizmetleri kullanan (‘Kullanıcı’) arasında elektronik olarak onaylamıştır.


2- Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Kullanıcı tarafından www.poltio.com alan adı ve buna bağlı alt alan adları (‘İnternet Sitesi’) altında Poltio tarafından hizmetlerin kullanım şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3- Poltio Hizmet Kapsamı
3.1 Poltio, ilgili hizmete ilişkin İnternet Sitesi içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde üyelerine; istedikleri formatta çoktan seçmeli sorular yaratarak, site ziyaretçileri ya da kendi sosyal paylaşım platformu hesaplarında ya da email aracılığı ile istedikleri kontaklar ile paylaşabilecekleri, bir sosyal soru platformu sağlamaktadır.
3.2 Kullanıcılar kendi yarattıkları ya da başkaları tarafından yaratılmış soruları, farklı sosyal paylaşım platformlarında da paylaşabilecekleri gibi Site Sahibi Kullanıcı veya Üyeler kendi yarattıkları ya da başkaları tarafından yaratılmış soruları kendi sitelilerinde kullanabilirler.
3.3 Kullanıcılar, yaratılan soruların altına, “Peki” eki ile başlamak ve ana soru ile bağlantılı olmak kaydıyla ek soru dalları açabilir ya da yorum yapabilirler.
3.4 Soru, soru dalı ya da yorum eklemek için Poltio’ya üye olunması gerekmektedir. Ancak Kullanıcıların sorulara oy verebilmeleri için internet sitesine üye olmaları gerekmez.
3.5 Kullanıcılar Facebook ya da Twitter hesapları ile giriş yapabilecekleri gibi, Poltio üye profili de oluşturabilirler.
3.6 Bir kullanıcı, bir soruya, ancak bir kez oy kullanabilir. Kullanıcı sorunun, o anki sonucu, ancak oy kullandıktan sonra görür ve canlı olarak sonucunu takip edebilir. Kullanıcılar farklı kullanıcıları ve soruları takip edebilirler.
3.7 Poltio tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler Poltio tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen Poltio’nun yetkisi dâhilindedir. Poltio bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4- Genel Hak ve Yükümlülükler
4.1 Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, bunların yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, Poltio’in bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Kullanıcı sorumlu olup, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinden üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve bu sebeple uğrayabileceği zarardan Poltio’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4.2 Kullanıcı tarafından, İnternet Sitesi kullanılırken ve her türlü içerik temin edilirken Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ve yürürlükteki her türlü mevzuata uygun davrandığını, bu içeriğin genel ahlaka uygun olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir hakkını (kişilik hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, vb.) ihlal etmediğini; aksi yöndeki davranışından dolayı Poltio’in uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3 Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde kendisi veya diğer Kullanıcılar tarafından temin edilen içeriklerin (yorum, yazı, fotoğraf, video, ilan, vb.) bunu ilk olarak yükleyen kişiye ait olduğunu ve bu nedenle Poltio’in bu içerik nedeniyle herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Kullanıcı kendisi tarafından temin edilen içerik nedeniyle münhasıran sorumlu olduğunu ve bunlardan dolayı doğabilecek her türlü ihtilaf ve tazminat talebinden Poltio’i bağışık tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4 Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici işlemlerde (spam, virus, truva atı, kötü niyetli diğer yazılımlar, vb.) bulunmayacağını veya bu yönde işlemlerde bulunan üçüncü kişilerle irtibat içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5 İşbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Poltio’in her zaman tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini sonlandırma, dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı, Poltio’in bu yöndeki işlemine peşinen rıza göstermekte olup, bu nedenle Poltio’den bir tazminat talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.
4.6 Kullanıcı, yasal ve ticari sebeplerle, Poltio tarafından kendisinin internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, erişim tarihi ve saati, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgileri saklamasına rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.7 Kullanıcı tarafından, kişisel bilgilerinin Poltio veya iş ortakları tarafından tanıtım, haberleşme ve reklam amacıyla kullanılabileceğine, bu hususta kendisine, İnternet Sitesi üzerinde aksi yönde beyanda bulunmadığı sürece, gerek e-posta ve gerekse kısa mesaj-SMS gönderilebileceğine rıza gösterilmiş olduğu kabul, beyan ve taahhüt edilir. Söz konusu kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması için Poltio tarafından azami çaba sarfedilecek olup, bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı Poltio’in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
4.8 Poltio tarafından, Kullanıcı’nın kişisel veri ve bilgileri yasal nedenlerden dolayı ve/veya resmi mercilerin talebi üzerinde, Kullanıcı’nın önceden izninin alınmasına gerek olmaksızın ifşa edilebilir.
4.9 Poltio, İnternet Sitesi’nin sorunsuz çalışması için azami gayreti gösterecek olup, sistemin hatasız çalışacağını taahhüt etmemekte ve kullanıcıların verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve bunlara gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı Poltio’in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. Poltio münhasıran kendi takdirine bağlı olarak, İnternet Sitesi’nin tamamımını veya bir kısmını değiştirebilir, silebilir veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir.
4.10 İnternet Sitesi Poltio’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir ve Poltio bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan hiç bir surette sorumlu değildir.
4.11 Poltio, İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. Internet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketlerden dolayı Poltio’in hukuki ve cezai talepleri ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
4.12 Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne ilişkin olarak;
a) Yapacağı paylaşım ve yüklemelerin Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ve yürürlükteki kanunlara uygun olacağını, bunların herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini (kişilik, fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil olup, bu sayılanlarla sınırlı değildir),
b) Yapacağı paylaşım ve yüklemelerin ırkçılık, kumar, pornografi, aşırı cinsellik ve şiddet unsurları içermeyeceğini,
c) Diğer Kullanıcılar’ı ve üçüncü kişileri tehdit, taciz veya rahatsız etmeyeceğini,
d) Ticari veya kişisel amaçla istenmeyen iletiler (spam) göndermeyeceğini,
e) Diğer Kullanıcılar’a ait bilgilere kendi rızaları haricinde herhangi bir şekilde erişmeyeceğini, bu bilgileri herhangi bir surette toplamayacağını,
f) Herhangi bir şekilde kampanya, yarışma, çekiliş düzenlemeyeceğini,
kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.13 Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden yapmış olduğu yükleme ve paylaşımlara ilişkin olarak;
a) Yükleme ve paylaşım yapılan materyal için fikri ve sınai mülkiyet haklarını kapsayan bir kullanım hakkı tesis etmiş olduğunu ve bu hak uyarınca İnternet Sitesi üzerinden söz konusu içeriğin yayınlanmasına ve diğer Kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından İnternet Sitesi üzerinde veya başka yerlerde tekrar paylaşılmasına müsaade verdiğini,
b) Paylaşım ve yüklemeye konu içeriğin Poltio’in kendi sunucuları veya hizmet aldığı üçüncü kişilerin sunucularında tutulmasına onay verdiğini, bunların silinmesi halinde, söz konusu içeriğin, makul bir süre boyunca yedek kopyalarda kalabilmesine rıza gösterdiğini,
c) Söz konusu içeriğin, İnternet Sitesi’ne yüklenmekle birlikte Kullanıcı tarafından yapılan gizlilik ayarları doğrultusunda, diğer Kullanıcılar ve üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilmesine rıza gösterdiğini,
kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.14 Kullanıcı tarafından, işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ihlal edilmesi ve/veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer merciler tarafından talep edilmesi halinde halinde, Poltio’in Kullanıcı’nın oluşturmuş olduğu hesabı askıya alma, silme ve bir daha hesap açma imkanını elinden alma hakları ve bunlardan bağımsız olarak tazminat talep etme hakkı saklıdır.
4.15 Bu Kullanıcı Sözleşmesinin onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Poltio tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza www.poltio.com web sitesinde sunulan hizmetlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz. Poltio’dan gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan 'Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.' linkine tıklayarak günlük e-posta gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz.

5- Sözleşmenin Tadili
Poltio, İnternet Sitesi’nde mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. İnternet Sitesi’nin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

6- Sözleşmenin Feshi
İşbu Sözleşme, Kullanıcı veya Poltio tarafından herhangi bir sebeple üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

7- İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8- Yürürlüğe Girme
Kullanıcı tarafından, üye olarak kayıt olması anından veya İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetleri kullanmaya başlamasından itibaren işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerinin okunduğu ve onaylandığı kabul edilir.

Social media

People you should follow